TOP NẠP THẺ

  • 1 Trần Trung
  • 2 Triệu Tùng
  • 3 Xuân An
  • 4 Người Lạ
  • 5 Nguyễn Thế Hay
THÔNG BÁO: Xin chúc mừng Nguyễn Thành Vừa thử vận may random 50k nhận được tài khoản sở hữu scar titan và thẻ vô cực mùa 2 xin chúc mừng bạnFB ADMIN HOẶC HOTLINE: Liên hệ fb mình nhé Nạp thẻ sai mệnh giá sẽ bị MẤT THẺ